AANSLUITING:

Welkomstbrochure Rijko

Lidgeld + noodzakelijke documenten voor aansluiting als lid

Jeugdregelement Rijko voor leden en ouders

Aansluitingskaart korfbalclub Rijko

Medisch verklaring : toelating tot spelen korfbal

 

SPONSORING:


Sponsoring is een essentieel deel van de clubinkomsten. Via visibiliteit en engagement verhoogt u uw aanwezigheid binnen de lokale gemeenschap.
Heeft u interesse om Rijko te sponsoren op welke manier dan ook, neem contact op via sandradeprins@hotmail.com of 0474386124 en we nemen contact op
om concrete afspraken te maken

Sponsordossier Rijko 

 

KANTINEVERHUUR:

Rijko verhuurt ook zijn kantine, voor meer info bekijk even de webpagina die hier aan besteed is!

Huuroveréénkomst kantine Rijko

 

KLEDIJ BESTELLEN:

Rijko werkt samen met Figoosport en Erima. 1 maal per jaar (periode september)verzorgen we
een gezamenlijk pasmoment voor alle leden in de kantine.
Wens je extra kledij te bestellen dan kan je dit doen via onze webshop : webshop Rijko

 

AANGIFTEFORMULIER ONGEVAL:

Een(sport)ongeval, download hier het  ongeval aangifte formulier en bezorg ingevuld terug bij onze secretaris Adriaensen Leen, Tulpstraat 11, 2310 Rijkevorsel of mail naar rijko@korfbal.be

 

TUSSENKOMST MUTUALITEIT:

Wist je dat na betaling van het lidgeld ook een tussenkomst voorzien wordt door de mutualiteit? Vul het formulier in met uw gegevens en bezorg het document aan onze secretaris Adriaensen Leen, Tulpstraat 11, 2310 Rijkevorsel of mail naar rijko@korfbal.be. We zorgen ervoor dat het document volledig ingevuld wordt terugbezorgd.


Tussenkomst lidgeld sportclub onafhankelijk ziekenfonds

Tussenkomst lidgeld sportclub christelijke mutualiteit

Tussenkomst lidgeld sportclub De Voorzorg

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

In een huishoudelijk reglement worden onderlinge afspraken zo duidelijk en eenvoudig mogelijk geformuleerd.
Het is een hulpmiddel om de algemene organisatie van korfbalclub Rijko te vereenvoudigen.
De huidige structuur van onze vereniging vindt u in het organigram.

Intern reglement Rijko

 

DOPING IN DE SPORT:

Preventie doping

“Real Winner - True Champion or Cheat”

Doping is gevaarlijk