Rijko keek er vol verwachtingen naar uit, men stond te popelen om de nieuwe zaalcompetitie op gang te werpen. Met een terugblik in het achterhoofd hoe schitterend het vorige editie verliep, was men van mening dat Rijko dit nogmaals zou kunnen herhalen. Doch het snellere spel en de shotklok vraagt toch telkens opnieuw de nodige tijd om zich daarin aan te passen. Was men voldoende voorbereidt? Wie zal het zeggen! Benieuwd hoe we zullen omgaan met de tijdsdruk, de intense verdedigende druk en de factor beslissende afwerking van het zaalkorfbal. Dat laatste punt, de afwerking is en lijkt een heikel probleem. Met slechts 13 korven zijn we het laagst scorende team uit reeks Hoofdklasse 1.


We missen momenteel nog wat automatismen en zekers de scherpte voor de korf op gebied van de ultieme afronding. Volgens de statistieken schieten we een tiental keer meer naar de korf dan onze opponent ASKC, maar dan moet men de realistische mogelijkheden in realiteit omzetten. Daar juist wrong het schoentje in deze partij, daar was ASKC wellicht beter op ingesteld, want men kneep Rijko onmiddellijk bij de strot om de ganse wedstrijd hun voorsprong, in de aanhef bijeen gebald niet meer af te geven. Eveneens noemenswaardig Kristen Vermeiren, vooral in grote vorm heet vandaag een sensatie te zijn. Met haar 11 korven (7+4stippen) was zij een spelbepalende figuur in de 21-13 zege voor ASKC. De rust werd bereikt met een 8-11 achter, dus alles was op dat moment nog mogelijk. Indien we onze foutenlast konden inperken, veel stippen die zonder genade door het goed leidende scheids duo werden toegekend, enkel zo kon men het tij doen keren. Voor de pauze zorgden Pieter Swaegers, Loes Rönne, Ben Van Looveren, Dorthe Neefs, elk 1x en Ruth Bevers 2x + 2 stippen. Na het water een forse attaque van ASKC die naar 9-16 uitliepen, enkel gepareerd door Loes Rönne. Een moedig Rijko’s adem  werd hierdoor afgesneden, mede door de pech dat Ruth Bevers met voetkwetsuur ook nog uitviel. Vorige week, Cedric Eelen eveneens enkelkwetsuur, de lappenmand begint overvol te raken. De wedstrijd kabbelde verder met tegenscores van Pieter Swaegers, Dorthe Neefs, Loes Rönne 2x naar het einde toe, waar Rijko tenslotte nederig het hoofd moest buigen met een 13-21 nederlaag. Met een gevoel dat de laatste tijd vele dingen niet zo lopen als de coachen zouden willen, is er werk aan de winkel om het team meer spankracht bij te brengen. Korfbal is ook een mentaal spelletje en het nooit afgeven, over mijn lijk, dat moet men tussen de twee oren inpeperen. Teleurgesteld enigszins, maar volgende week komt Ganda op bezoek en men moet die tweede kans met beide handen grijpen om de punten thuis te houden. Op welke manier het ook gebeurt is me gelijk, als we maar terug bevestigen naar een heropleving. We hebben de punten echt broodnodig!                                                                                       

Rijko reserve : Rijko – ASKC : 14-10  Rust ingaan met een 9-3 voorsprong liet alles vermoeden dat men gedurende de 2de helft op zijn elan zou doorgaan. Doch ASKC maakte het ons nog verdomd moeilijk, gelukkig bleven we steeds een stapje voor door een beslissende korf te scoren. Zo sturen we ASKC toch niet met een drie op drie huiswaarts.                                                     

Rijko C – ASKC : 7-13  Vele U19 moesten aanvullen en een directe 2de partij afwerken. Dat was een ietsje teveel want men moest de meerdere erkennen in een uitgekookte tegenstrever die onze jongelingen een pad in de korf zette. Bij de rust keek men reeds aan op een 1-7 achter, maar tijdens de 2de helft herpakte Rijko zich en scoorde om en om 6-6.                          

Eugeen