Wat zijn we toch een rare ploeg waar menigéén somtijds noch kop of staart aan kan krijgen.
Tegen kelderploegen strooien we met de punten, net zoals men rozenblaadjes uitlegt voor
de aankomende processie en tegen de kopteams uit de ranking zijn we veeleer de betere.
Het zal me worst wezen hoe of op welke manier je de punten oogst, indien je er maar vele
bisnummertjes aan vastkleeft dan is de vreugdedans richting het behoud heden ingezet. We
zitten nog niet in een veilige haven maar met deze spectaculaire uitzege tegen nummer
twee Hoboken2000/ Mercurius brengt het Rijko opnieuw een stapje dichter bij onze missie.


De 1 ste helft loste de verwachtingen in, waarbij geen van beide partijen een voorsprong kon
uitdiepen. Om en om werd er gescoord van één doelpunt voorsprong naar terug gelijk en
dan weer andersom de leiding nemende. Onze schutters die de ruststand op 8-9 waren Stijn
Vander Auwera 2x, Cedric Eelen die 2x een stip omzet, Loes Rönne, Nick Michielsen, Dorthe
Neefs, Jesse Peeters en Sander Marijnissen. De dametjes-ijdeltuiten van de tegenpartij
konden het niet nalaten onze ladys te jennen door te zeggen dat promoleague eerder hun
niveau is dan dit allegaartje in Hoofdklasse 1. Zoiets schiet vaak in het verkeerde keelgat bij
ons Kempisch ras en zorgde voor een extra stimulans in de Rijko rangen. Hetzelfde spelbeeld
in de 2 de helft, Rijko komt het best uit de kleedkamer en scoort via Dorthe Neefs direct de 8-
10, maar moeten alras het gelijk toestaan 10-10. Nu is het Hoboken2000/Mercurius dat Rijko
even schaakmat zet en uitloopt naar 13-11. Loes Rönne voelt zich danig op de tenen getrapt
en zorgt haar rechtstreekse tegenstrever enkele momenten die bij haar nog lang zullen
nazinderen. Eerst op vrije worp en nadien prikt ze er nog 2 binnen, Sander met zijn klassieke
omdraai en Tim Baetens die een stip omzet brengen Rijko terug in Pole-Position naar 14-15.
De frustratie viert hoogtij bij de thuisploeg en zij openen hun trukendoos door onbezonnen
en onstuimig het duel aan te gaan. Het joeg ons enigszins schrik aan omdat de scheids niet
gepast ingreep en het bitsige spel liet begaan. Als we dit verder gaan tolereren dan hebben
we voor het verder verloop van de competitie een probleem. Toch houden we de hoofdjes
koel, zodat Kato Brosens en Jesse Peeters beide met korte kans onze voorsprong verlengen
naar 15-17. Een tegenkorf in het slot kan ons niet meer deren, eindstand 16-17, gouden
puntenoogst, me dunkt. Onze dametjes hebben de hoogmoed van de Hobokense dames met
een gepast antwoord afgestraft door er zes in hun Paasmandje te leggen.
Hoboken2000/Mercurius res – Rijko res : 19-16 Hoboken nam al vlug de maat van Rijko en
liep uit naar een 8-3 tussenstand. Genoeg is genoeg is de gedachte en men neemt het heft in
eigen handen. Beetje bij beetje knokken we ons terug in de wedstrijd en scoren gelijk op 15-
15. Hebben we op onze adem getrapt wie zal het zeggen, het is weerom de tegenpartij die
makkelijk tegen scoort en laken naar zich toetrekt, eindstand 19-16.
C ploeg : Hoboken/Mercurius C – Rijko C : 9-8 Het gelijkspel op luttele seconden van het
einde lieten we door de vingers glippen door een onbezonnen reactie op balrecuperatie die
een stip aan de tegenpartij oplevert. Deze wordt omgezet en het punt waarvoor we streden
is foetsie. Aan de rust was de score eveneens gelijk 5-5, aangebracht door Pieter Vande
Kerckhoven die er 3x maal knap binnen prikte, Tom De Bruyn en Nathan Herthogs. Na de
pauze opent Tim Baetens onmiddellijk met shot en vrije worp, Ben Van Looveren wil niet
achterblijven en zet Rijko even op rozen, 5-8. Echter de Heren van Hoboken/Mercurius zijn 
out-standing en knallen er 4 op rij binnen, 9-8. Pieter Vande Kerckhoven brengt ons langszij,
9-9, doch door de hogervermelde stip toegestane stip laten we zege aan de thuisploeg.

Eugeen

U19 A : Riviera/Deurne – Rijko : 9-14 De eerste 15 minuten van de partij zijn we geenszins
bij de les en lieten ons ringeloren door Riviera’s heren die met hun schotvaardigheid een 5-1
tussenstand lieten optekenen. Het mankement langs Rijko zijde, we gaven teveel spatie toe
en te weinig druk op hun aanvallers die hier gretig gebruik van maakten en onze U19 op een
fikse achterstand plaatsten. Caine trekt Rijko 2x bij naar 5-2, navolgend een stip op Fien die
Joppe keurig omzet. Axelle en nogmaals Joppe brengen op slag van rust de stand naar een
hoopvolle 7-5. Na de peptalk (ik denk dat er een serieus woordje is geplaatst) komt men
voor de 2 de helft in een gans ander gedaante aan de start. Riviera/Deurne plooit nu dubbel
nadat Rijko een formidabele remonte inzet. Axelle is niet meer te stuiten en korft er drie op
rij binnen. Ook Joppe, Nathan die de stip op Jarne omzet brengen de ommekeer 7-10. De
ervaringsdeskundigheid van de coach liet zich eveneens gelden. Hij nam de Time-Outs en
wisselde gepast door met slechts één dame op overschot de juiste balans in de vakken om
en om te brengen. Onze dametjes speelden een uitmuntende partij, waren gewoonweg de
meerdere van hun tegenstrevers. Nathan scoorde er nog ééntje, alvorens Axelle haar
tegenstreefster lik op stuk gaf door haar 5 de te scoren. Een sublieme actie van Lisse speelt
Dorien vrij die niet anders kon dan dit af te werken. Zonder de prestatie van de teamgenoten
tekort te doen, op gebied van samen- en combinatiespel, nog vermeldenswaardig de knappe
inzet van Janne, die met stip en nadien doelpunt haar wedstrijd bekroonde, 9-14.
Na de inspanning was er nog plaats voor de Fun later op de dag. De ploeggeest optimaal te
versterken kan door een “Escape-Room Mystery” te ontwarren en af te sluiten met een
heerlijke Pizza. Eugeen