Log in

Als afsluit van het duotornooi op zondag 15 augustus kan iedereen, deelnemers en niet-deelnemers, genieten van een frit + snack naar keuze voor de prijs van €5. Inschrijven voor het duotornooi als de frit + snack via www.rijko-korfbal.be! Let op, apart inschrijvingsformulier.

Fritkraam Den Eetwagon uit Rijkevorsel zal vanaf 17.30uur paraat staan!

Noteer alvast de datum in jullie agenda en schrijf tijdig in!

Tot dan

Rudi en Pieter

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Rijko vzw.

Datum: zaterdag 26 juni 2021 om 18.30 uur stipt.
Plaats: kantine van Rijko KC.
Ieder lid, ouder dan 16 jaar, wordt op deze vergadering uitgenodigd en heeft stemrecht.

Elk lid-16/ouder/supporter wordt ook op deze vergadering uitgenodigd, doch heeft geen stemrecht.

Indien U die avond niet aanwezig kan zijn, is het zeer belangrijk dat u gebruik maakt van uw volmacht. Deze is U doorgestuurd via Twizzit!

Om rechtsgeldig te zijn, moet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Agenda:

 • Woord van de voorzitter
 • Financieel verslag van 2020 en begroting van 2021
 • 2 vrijwilligers om het financieel verslag van 2021 te controleren
 • Lidgelden
 • Uitloten leningsbonnen 
  Rijko 2.0 (toelichting)
 • Interpellaties door de leden:
  deze moeten op het secretariaat worden bezorgd voor vrijdag 25 juni 2021
 • Verkiezing van de leden van de raad van bestuur  

Wil je ook de kar mee trekken, nieuwe kandidaten voor de raad van bestuur moeten zich kenbaar maken op het secretariaat, ten laatste op maandag 21 juni 2021.


Namens de Raad van Bestuur
Leen Adriaensen

Secretaris
Tulpstraat 11
2310 Rijkevorsel
E-mail: rijko@korfbal.be

De afgelopen maanden hebben jullie het verhaal van KurtVerhoeven 500km tvv Rijko kunnen volgen. Wat startte als een zot idee onder vrienden werd een verhaal, het verhaal leidde tot een event, het event was een prachtige sportprestatie en een leuke 2daagse! En wat het nog mooier maakte, de opbrengsten waren voor een sportief goed doel RIJKO korfbal. Zoals bij vele verengingen werden door corona activiteiten afgelast, kantines gesloten en bleven de daaraan gekoppelde inkomsten uit.

En met trots kunnen we meegeven dat Kurt de prachtige netto som van €2.928 bij elkaar fietste. Bestaande uit sponsorgelden van bedrijven en particulieren, verkoop van bierpakketten en natuurlijk de tapinkomsten tijdens de 2daagse zelf! Ook bij deze iedereen bedankt voor de steun maar zonder doel geen....

En daarom als slot nog een keer BEDANKT KURT voor dit alles.

#togetherforrijkokorfbal

Sportieve korfbalgroeten

Joris Bruyns
Voorzitter Rijko

Na bijna 12 maand kunnen we weer vooruitblikken naar wedstrijden.
Het oefenprogramma van de kern is beschikbaar, dus noteer de data al in jullie agenda en kom een keer genieten van een wedstrijdje korfbal.
#togetherforrijkokorfbal
see you @RIJKO

Zoek je nog wat ontspanning tijdens de vakantie.

Sport&Fun organiseert ism met Rijko korfbal een super toffe sportweek waar korfbal wordt afgewisseld met sport en spel.
Dit van 6 tem 14jaar, voor leden en niet-leden!
Spreek af met vriendjes en vriendinnetjes en schrijf in.
Respect
Wedstrijden
Twitter

Foto's
Volgende evenementen
Volg ons op Facebook

KC Rijko    |    Kruispad 4   |   2310 Rijkevorsel   |   rijko@korfbal.be

© 2019, website powered by Twizzit.com